Mar
7

Siapakah yang Terasing dari Umat Islam yang Banyak?

Siapakah yang dikatakan ghuroba atau orang yang terasing sehingga disebut orang yang berbahagia dan menuai kebaikan yang banyak? Siapakah yang Terasing dari Umat Islam yang Banyak? Orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni, […]